Op onze volledige website, teksten, lay-out, afbeeldingen, de Hélène V. filosofie en andere items van deze website rusten auteursrechten, zodat het verboden is om zonder onze schriftelijke toestemming deze gedeeltelijk of integraal, in welke vorm of op welke manier dan ook, te reproduceren of aan het publiek mee te delen. Elke inbreuk op hierop kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.